Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία Spitogatos.com.cy, προσφέρει τις υπηρεσίες της, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Spitogatos.com.cy μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1. Προοίμιο

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / συνδρομητών, που συλλέγει η εταιρία Spitogatos.com.cy, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου Spitogatos.com.cy. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / συνδρομητών από το Spitogatos.com.cy προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρίες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / συνδρομητών του Spitogatos.com.cy και οποιωνδήποτε υπηρεσιών, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Spitogatos.com.cy.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Spitogatos.com.cy δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Spitogatos.com.cy, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

2. Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Το Spitogatos.com.cy συλλέγει προσωπικά δεδομένα: α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής εγγράφεται στις υπηρεσίες του, β) όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του, και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή στο Spitogatos.com.cy, το μέγιστο δυνατό των ζητούμενων πληροφοριών είναι: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Επιχείρησης, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το Spitogatos.com.cy χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών για τρεις γενικούς λόγους:

  • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών/συνδρομητών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών/χρηστών/συνδρομητών του σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του Spitogatos.com.cy,
  • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών.

3. Διόρθωση ή/και Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Το Spitogatos.com.cy δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/συνδρομητές να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, είτε επισκεπτόμενοι απλώς τη σχετική υπηρεσία του Spitogatos.com.cy είτε ενημερώνοντας με οποιοδήποτε τρόπο (επιστολή, fax , e - mail κλπ) αυτή.

4. Διοχέτευση και Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία Spitogatos.com.cy δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών του Spitogatos.com.cy σε κανένα τρίτο φορέα. Το Spitogatos.com.cy μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Spitogatos.com.cy καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Spitogatos.com.cy έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του Spitogatos.com.cy καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Spitogatos.com.cy.
  • Τούτο επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

5. Διαφήμιση

Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο Spitogatos.com.cy, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες, θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το Spitogatos.com.cy δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

6. Cookies

Το Spitogatos.com.cy μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Spitogatos.com.cy. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Spitogatos.com.cy και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Spitogatos.com.cy είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing . Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής του Spitogatos.com.cy μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Spitogatos.com.cy, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Spitogatos.com.cy δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Το Spitogatos.com.cy χρησιμοποιεί cookies Google Analytics για ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα.

7. "Δεσμοί" ( Links ) προς άλλα Sites

Το Spitogatos.com.cy περιλαμβάνει l inks ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Spitogatos.com.cy για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

8. Καταχωρίσεις Συνδρομητών

Το Spitogatos.com.cy δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο καταχωρούν οι συνδρομητές στις σελίδες του Spitogatos.com.cy. Εάν το Spitogatos.com.cy λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του συνδρομητή, που προέβη στη σχετική καταχώριση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι συνδρομητές να καταχωρούν στις ως άνω σελίδες.

9. IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Spitogatos.com.cy κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή των υπηρεσιών του Spitogatos.com.cy υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 όπως και το ν. 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται, λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Spitogatos.com.cy διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Spitogatos.com.cy.