Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Καμία μεταφορά δεδομένων δεν δύναται να είναι απολύτως ασφαλής στο διαδίκτυο κι επομένως η «ιστοσελίδα» δεν δύναται να εγγυηθεί για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών κατά τη χρήση/επίσκεψη της «ιστοσελίδας». Ωστόσο, η «ιστοσελίδα» προβαίνει σε κάθε εύλογη και δυνατή προσπάθεια να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών από κάθε παράνομη πρόσβαση ή χρήση.

Συλλογή και Χρήση προσωπικών ή άλλων στοιχείων

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά την εγγραφή του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή απλώς κατά την επίσκεψη της «ιστοσελίδας», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
Για να παρέχει η «ιστοσελίδα» τις υπηρεσίες που επιθυμεί ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής και προκειμένου να απολαμβάνει αυτός υπηρεσίες σύμφωνες με τα προσωπικά του κριτήρια, κατά τη διάρκεια της χρήσης/επίσκεψής του στην «ιστοσελίδα», η τελευταία πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.
Η «ιστοσελίδα» ανακαλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή ρωτώντας τον και αναγνωρίζοντας τις πιο δημοφιλείς σελίδες της «ιστοσελίδας».
Η «ιστοσελίδα» συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθμό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.), μόνο όταν αυτά παρέχονται οικειοθελώς, είτε μέσω της φόρμας ζήτησης ακινήτου, επίσκεψης ακινήτου, ανάθεσης ακινήτου ή μέσω της απευθείας αποστολής τους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή στην «ιστοσελίδα».
Η «ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία μόνο για τον λόγο για τον οποίο παρασχέθηκαν και δεν τα διανέμει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή.
Η «ιστοσελίδα» δύναται να διατηρεί πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών, αλλά και για δικούς της εσωτερικούς επαγγελματικούς σκοπούς, όπως:

  • Πληροφόρηση για τις τελευταίες αλλαγές της «ιστοσελίδας», των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προσφορών που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τον χρήστη/ επισκέπτη/συνδρομητή
  • Έρευνα Αγοράς
  • Στρατηγική ανάπτυξης και επαγγελματικός σχεδιασμός
  • Κάθε πληροφόρηση που απαιτείται εκ του Νόμου


Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές συμφωνούν ότι η «ιστοσελίδα» έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σε ξεχωριστό φάκελο, τα οποία είναι γνωστά σε αυτήν εκ των επισκέψεων/χρήσεων της «ιστοσελίδας» από αυτούς, προκειμένου να εκπληρώνονται οι όροι χρήσης και οι υποχρεώσεις των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα να ενημερώνονται οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές για νέες προσφορές, υπηρεσίες και προϊόντα (αποστολή marketing newsletters, ανακοίνωση νέων υπηρεσιών), να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να εξασφαλίζεται η πλέον δυνατή και απρόσκοπτη λειτουργία της «ιστοσελίδας» σχετικά με τις προαναφερόμενες ενέργειες.

Διανομή πληροφοριών

Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή σε τρίτους (μεσίτες), όταν αυτά παρέχονται για το σκοπό αναζήτησης ακινήτου σε συγκεκριμένη περιοχή και για τη γρηγορότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του αιτήματος του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή, σύμφωνα με την περιοχή και τα γενικά κριτήρια της αναζήτησής του.

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

Εάν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή (διεύθυνση-τηλέφωνο) αλλάξουν ή αν δεν επιθυμεί να επικοινωνούν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μαζί του ή για οποιοδήποτε άλλο αίτημα, οι ανωτέρω δύνανται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@spitogatos.com.cy.

Cookies

Η «ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιέχει cookies, προκειμένου να εξακριβώσει τον επισκέπτη/χρήστη συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της «ιστοσελίδας». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων, τα οποία εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη, ωστόσο μέσω αυτών δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αρχεία ή κείμενα του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται μόνο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» και για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να εξακριβώνονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, αλλά και για λόγους marketing. Οι επισκέπτες/χρήστες της «ιστοσελίδας» μπορούν να ρυθμίσουν την μηχανή αναζήτησής τους (browser), ώστε, είτε να διακρίνουν τα cookies που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να αρνηθούν να χρησιμοποιήσουν τα cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών και έτερων ιστοσελίδων που περιέχονται στην «ιστοσελίδα» δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα cookies για την εξακρίβωσή του, αυτός δεν θα δύναται πλέον να έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Η «ιστοσελίδα» ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies από την Google Analytics for anonymous Demographics and Interest Reporting.